Αυξημένος αριθμός κλήσεων στην Γραμμή Βοήθειας 1480

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας 1480 του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety (https://www.cybersafety.cy), συντονιστής του οποίου είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συνολικά 684 άτομα, σημειώνοντας αύξηση στον αριθμό κλήσεων προς τη Γραμμή κατά 140%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου απευθύνθηκαν στην Γραμμή συνολικά 285 άτομα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός κλήσεων που σημειώθηκε, συνεχίζει να οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Ειδικότερα, οι 438 κλήσεις (64,04%), από το σύνολο των κλήσεων, δεν σχετίζονταν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480 και αφορούσαν σε πληροφόρηση για την πανδημία (π.χ., μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους), καθώς, επίσης, και στην ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, για τα επιδόματα και τα βοηθήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ).

Αναφορικά με τα 246 περιστατικά, που αφορούσαν στις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480, σημειώνεται ότι ο αριθμός κλήσεων κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναφορικά με τα στοιχεία φύλου των 246 ατόμων, που κάλεσαν στη Γραμμή Βοήθειας 1480, το 63,82% των καλούντων (157 άτομα) ήταν γένους θηλυκού και το 36,18% (89 άτομα), ήταν γένους αρσενικού.

Ως προς το προφίλ των καλούντων, η πλειοψηφία των ατόμων, που κάλεσαν για βοήθεια και υποστήριξη, ήταν ενήλικα άτομα, με ποσοστό 95,93% (236 άτομα). Μόνο 10 άτομα, από το σύνολο των 246 καλούντων, δηλαδή ποσοστό 4,07%, ήταν ανήλικα άτομα (έως 18 χρονών), τα οποία χρησιμοποίησαν τη Γραμμή Βοήθειας 1480, για να αναφερθούν σε προσωπικές τους δυσκολίες στο Διαδίκτυο.

Αναφορικά με τους λόγους επικοινωνίας με τη Γραμμής Βοήθειας 1480, τα περισσότερα αιτήματα, για τη σχετική περίοδο, αφορούσαν στην αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού (26,42%), ποσοστό το οποίο σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση, κατά 11,19%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός κλήσεων σχετίζονταν με περιστατικά ηλεκτρονικού εγκλήματος (24,80%), δηλαδή την αντιμετώπιση παραβίασης της ιδιωτικότητας (hacking), οικονομικής απάτης ή κλοπής ταυτότητας, μέσω κοινωνικών δικτύων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αξιοσημείωτη, κρίνεται η αναφορά σε ζητήματα, που εμπίπτουν στην κατηγορία του ψηφιακού γραμματισμού/εκπαίδευση. Ειδικότερα, ένας μεγάλος αριθμός κλήσεων (14,23%) αφορούσαν στην κατηγορία αυτή, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,94%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το γεγονός αυτό φαίνεται να καταδεικνύει την αύξηση στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ