Έναρξη εργασιών στην οδό Ήρας ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας

Στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του έργου της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου – Φάση Β’, από την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 η ώρα 7.30π.μ. η οδός Ήρας θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Λευκωσίας.

Σημειώνει ότι οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 4 περίπου μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, οι εργασίες ανάπλασης αφορούν την υπογειοποίηση Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΣΥΛ, ΣΑΛ, Τηλεπικοινωνίες, ΑΗΚ), νέο σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, πρόνοιες για εγκατάσταση έξυπνης πόλης, κατασκευή νέου οδοστρώματος από άσφαλτο και νέων πεζοδρομίων, καταργώντας τις υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές, σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (shared space), νέος οδικός φωτισμός και νέα αστική επίπλωση.

Η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα, ενώ οι οδηγοί προτρέπονται να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, το συγκεκριμένο έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το έργο υιοθετήθηκαν ψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο: Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό, τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και την αύξηση της επισκεψιμότητας με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου και τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων.

Προβλέπει επίσης την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού ώριμων δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση, την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας και την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Όπως αναφέρεται «αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό “εμπορικό κέντρο”».

Το έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος είναι η βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ