ΕΡΕΥΝΑ: Δεν έχουμε σωτηρία

Πλήρως απογοητευμένος από την έκταση της διαφθοράς, εμφανίζεται ο πολίτης. Το αίσθημα που είναι διάχυτο στην κοινωνία, τεκμηριώνεται τώρα και με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία CYPRONETWORK και η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από το ΡΙΚ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 64% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι την ευθύνη για τη διαφθορά την έχει η Κυβέρνηση, ενώ ένα άλλο 59% επιρρίπτει ευθύνη στα κόμματα. Στη συνέχεια ευθύνη αποδίδεται στην ανοχή του κόσμου 51%, στη δημόσια υπηρεσία 39% και στους δικηγόρους-ελεγκτές επίσης 39%.

Όσο για το πώς αντιμετωπίζεται η διαφθορά εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, απάντησε αυθόρμητα ότι «δεν έχουμε σωτηρία».

Οι απαντήσεις των άλλων ερωτηθέντων ήταν:
-Περισσότερη εξουσία στις αρχές 29%.

-Αποτελεσματικότερες έρευνες της Αστυνομίας 27%.

-Παραίτηση Κυβέρνησης 21%.

-Διάλυση Βουλής 15%.

-Εμπιστοσύνη στα νέα Κόμματα 15%.

Στην ίδια έρευνα ζητήθηκε η γνώμη του κοινού και για την πανδημία. Το 52% απάντησε ότι η ασθένεια θα εξαλειφθεί σε ένα χρόνο, ενώ μικρότερα ποσοστά των ερωτηθέντων μιλούν για αντιμετώπιση της ασθένειας σε έξι, τρεις ή εννιά μήνες. Το 5% απάντησε ότι δεν υπάρχει ιός. Στο θέμα της αντιμετώπισης της ασθένειας από τις υπηρεσίες δίνεται θετικό πρόσημο. Χαρακτηριστικά το 42% είπε ότι αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά κι άλλα ποσοστό πολύ ικανοποιητικά, ενώ μόνο 37% χαρακτήρισε ανεπαρκή την αντιμετώπιση της πανδημίας.