Μείωση ποσοστού υποχρεωτικής τηλεργασίας στον τομέα Υπηρεσιών στο 50% ζητά η ΤΕΒΕΑ

Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής τηλεργασίας στον τομέα των Υπηρεσιών στο 50%, χωρίς μέγιστο αριθμό ατόμων, προκειμένου ο τομέας να λειτουργεί ικανοποιητικά μέχρι το τέλος των περιοριστικών μέτρων, ζήτησε με επιστολή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου (ΤΕΒΕΑ).

Σε γραπτή ανακοίνωση της ΤΕΒΕΑ αναφέρεται ότι «έχει στείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το θέμα της υποχρεωτικής τηλεργασίας στον τομέα των Υπηρεσιών με βάση τα νέα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 08 Ιανουαρίου 2021 καθορίζεται υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 85% με μέγιστο 20 άτομα με φυσική παρουσία σε κάθε επαγγελματικό υποστατικό».

Προστίθεται ότι «η συγκεκριμένη περίοδος για τον τομέα των Υπηρεσιών αλλά και για τις επιχειρήσεις γενικότερα, αποτελεί περίοδο αυξημένου φόρτου εργασίας λόγω της υποβολής για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020. Αρκετές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τηλεργασία με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις η τηλεργασία να καθίσταται πρακτικά αδύνατη».

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ΤΕΒΕΑ, «είναι αναγκαία η στελέχωση των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς προκύπτουν θέματα ασφάλειας του προσωπικού και των εμπορευμάτων, για επιχειρήσεις που συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κύπρου».

Η ΤΕΒΕΑ στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «ζήτησε όπως μειωθεί το ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας στον τομέα των Υπηρεσιών στο 50%, χωρίς μέγιστο αριθμό ατόμων ούτως ώστε να μπορεί ο τομέας να λειτουργεί ικανοποιητικά μέχρι το τέλος των περιοριστικών μέτρων».

Πηγή: ΚΥΠΕ