Μειώθηκαν τα συνολικά νέα δάνεια τον Νοέμβριο

Μείωση κατέγραψαν τα συνολικά νέα δάνεια τον Νοέμβριο του 2020, υποχωρώντας στα €263,3 εκ., σε σύγκριση με €281,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €15,7 εκ., σε σύγκριση με €14,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €96,6 εκ., σε σύγκριση με €83,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €42,7 εκ., σε σύγκριση με €32,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. παρουσίασαν μείωση στα €96,4 εκ., σε σύγκριση με €137,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε πτώση στο 0,11%, σε σύγκριση με 0,13% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 2,96%, σε σύγκριση με 3,12% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησε στο 2,10%, σε σύγκριση με 2,14% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. αυξήθηκε στο 3,23%, σε σύγκριση με 3,16% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε άνοδο στο 2,93%, σε σύγκριση με 2,90% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ