Μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού λαμβάνουν Οργανισμοί, Δήμοι και Υπηρεσίες

Μέτρα κατά της εξάπλωσης του Covid-19, με βάση τις οδηγίες της πολιτείας, λαμβάνουν Οργανισμοί, Δήμοι και Υπηρεσίες, ενώ ανακοινώνουν τρόπους εξυπηρέτησης του κοινού.

Εναλλακτικοί τρόποι διεκπεραίωσης συναλλαγών στην Τράπεζα Κύπρου

Συγκεκριμένα, λειτουργώντας ως σύμμαχος στις προσπάθειες της Πολιτείας για περιορισμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού, η Τράπεζα Κύπρου, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, που το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει από το σπίτι του εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου καλεί τους πελάτες της να περιορίσουν τις κινήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας κατά της εξάπλωσης του Covid-19, για την προστασία των ιδίων και των οικογενειών τους.

Για τον σκοπό αυτό προσφέρει γρήγορες, απλές, οικονομικές και ασφαλείς ψηφιακές επιλογές μέσα από την γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών του Cyprus ON (CYON – www.bankofcyprus.com.cy/cyon), έτσι ώστε να μην χρειαστεί να επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματά της.

Ισχύει ο Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Εξάλλου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει ότι λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι πρόνοιες του Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 για τα Εργοτάξια, εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα εργοτάξια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Οδηγός αυτός ετοιμάστηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απλές οδηγίες προστασίας των εργαζομένων από τον κορωνοϊό, μεταφρασμένες στα Αγγλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά Ρουμάνικα και Τούρκικα, καθώς και ερωτηματολόγιο ελέγχου (Μέρος Α και Μέρος Β) για διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια και για την προστασία των προσώπων στην εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.

Μετακινήσεις παροχέων και ληπτών υπηρεσιών Διαιτολογίας, Επιστήμης/ Τεχνολογίας Τροφίμων

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ), σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι οι διαιτολόγοι και οι εξειδικεύσεις του θεωρούνται επαγγελματίες υγείας (ΑΕΥ) και ως εκ τούτου, οι παροχείς και λήπτες διαιτολογικών υπηρεσιών δικαιούνται να μετακινούνται για το σκοπό αυτό, νοουμένου ότι ακολουθούν το πρωτόκολλο που ορίζει το σχετικό διάταγμα της 8ης Ιανουαρίου 2021.

Σημειώνει ότι το Έντυπο Α “Βεβαίωση Μετακίνησης Εργαζομένου” δύναται να χρησιμοποιείται από παροχείς διαιτολογικών υπηρεσιών (εργαζόμενους και αυτο-εργοδοτούμενους) και συμπληρώνεται μόνο μια φορά, ενώ οι λήπτες διαιτολογικών υπηρεσιών μπορούν για τις σχετικές μετακινήσεις τους να αποστέλλουν γραπτό μήνυμα χωρίς χρέωση στο 8998.

Αναφέρει, παράλληλα, άτομα άνω των 65 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β “Δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών”.

«Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να επιλεχθεί ο αριθμός 8 ως λόγος κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης. Επιπρόσθετα, τόσο το γραπτό μήνυμα στο 8998 όσο και το Έντυπο Β θα πρέπει να αποστέλλεται /συμπληρώνεται κάθε φορά που κάποιο άτομο μεταβαίνει σε παροχέα διαιτολογικών υπηρεσιών και να συνοδεύεται από το έντυπο για επίσκεψη σε διαιτολόγο που προσφέρεται από τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου», προσθέτει.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι σε περίπτωση των τεχνολόγων/επιστημόνων τροφίμων η μετακίνηση προσώπων κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους: για σκοπούς εργασίας από και προς τους χώρους εργασίας με την παρουσίαση του Εντύπου Α, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη (συμπεριλαμβανόμενων και των αυτοεργοδοτούμενων).

Από τις 19 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου

Επιπρόσθετα, η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου από την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 θα λειτουργεί εκτός από Παρασκευές και Τρίτες, για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Στροβόλου.

Σημειώνει ότι η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου θα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 6.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ.

Αναφέρει, τέλος, ότι η πιο πάνω ρύθμιση θα ισχύει για όσο διάστημα θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία προνοούν ότι οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ