Μηνιαία αύξηση 2,5% στη βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη το Νοέμβριο, 2,3% στην ΕΕ

Τον Νοέμβριο του 2020, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,3% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,0% στην ΕΕ. Το Νοέμβριο του 2020 σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Στην Κύπρο, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Οκτώβριο του 2020 σε μηνιαία βάση (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) και μειώθηκε κατά -3,3 σε ετήσια βάση.

Στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 7,0% και τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 1,5%, ενώ η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 1,2%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,7% και η ενέργεια κατά 3,9%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 6,1% και τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 1,4%, ενώ η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 1,1% και της ενέργειας κατά 2,9%.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+ 52,8%), στην Ελλάδα (+ 6,3%) και στη Δανία (+ 5,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (-5,1%), το Βέλγιο (-3,5%) και την Κροατία (-2,6%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 5,0%, τα μη καταναλωτικά αγαθά κατά 2,5% και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 1,1% και τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,1% .

Στην ΕΕ, η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 5,3% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,6%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 1,7%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,4% και τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-5,0%), στη Γαλλία (-4,9%) και στην Ιταλία (-4,2%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+ 40,8%), την Ελλάδα (+ 8,8%) και την Πολωνία (+ 2,9%).

Πηγή: ΚΥΠΕ