Moody’s: Σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει την ύφεση λόγω κορωνοϊού η Τράπεζα Κύπρου

Η νέα πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων από την Τράπεζα Κύπρου, τοποθετεί την τράπεζα σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση και την εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Ο οίκος εξέδωσε σχόλιο για την τράπεζα έπειτα από την δεύτερη πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ μικτής αξίας €545 εκατ. (το δεύτερο μέρος του Helix 2) στον διαχειριστή επενδύσεων πάγιου εισοδήματος Pimco.

«Η συναλλαγή, μέρος των προσπαθειών της τράπεζας για μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό της, θα μειώσει περαιτέρω το απόθεμα των ΜΕΔ, ενώ θα τη θέσει σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει την ροή νέων ΜΕΧ από την οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, κάτι που είναι πιστωτικά θετικό», αναφέρει ο οίκος, ο οποίος αναμένεται αργότερα σήμερα να εκδώσει αξιολόγηση για την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνει δε πως παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, αυτή είναι η δεύτερη πώληση ΜΕΔ που πραγματοποίησε η τράπεζα τους τελευταίους έξι μήνες ύστερα από τη συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €916 εκατ στην Pimco τον περασμένο Αύγουστο, με τα δύο χαρτοφυλάκια να αποτελούνται κυρίως κόκκινα δάνεια νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμπληρώνει ακόμη ότι με πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος (και εξαιρουμένου του μπόνους για καλύτερη επίδοση του χαρτοφυλακίου), η συναλλαγή θα ενισχύσει τον δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της τράπεζας κατά 14 μονάδες βάσης, που στο τέλος Σεπτεμβρίου ανερχόταν σε 14,7%.

Με τις δύο συμφωνίες να αναμένονται να ολοκληρωθούν περί το δεύτερο μισό του έτους, ο Moody’s σημειώνει ότι, προσαρμοσμένα για τις δύο πωλήσεις, το απόθεμα ΜΕΔ της τράπεζας θα μειωθεί σχεδόν στο μισό υποχωρώντας στα €1,8 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2020 από τα €3,9 δις που ήταν στο τέλος του 2019, περιλαμβανομένης και της οργανικής μείωσης (αναδιαρθρώσεις, ανταλλαγές ακινήτων έναντι δανείων) κατά €600 εκατ. εντός του 2020.

«Συναφώς, ο δείκτης ΜΕΔ έναντι των ακαθάριστων δανείων της τράπεζας θα υποχωρήσει σημαντικά στο 16% στο τέλος του 2020 από 30% ένα χρόνο πριν», αναφέρει ο οίκος.

Κατά τον Moody’s, η Τράπεζα Κύπρου έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας το απόθεμα των ΜΕΔ κατά 88% από τον Μάρτιο του 2015 (που ήταν στα €15,2 δις) και μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΔ στο 16% από το 63%.

«Παρόλα αυτά ο δείκτης ΜΕΔ της τράπεζας παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και η αδύναμη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού αποτελεί βασική αδυναμία», επισημαίνει ο Moody’s, προσθέτοντας πως η τράπεζα παραμένει δεσμευμένη στην περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό της, μέσω των οργανικών και μη οργανικών προσπαθειών, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της για μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ μέχρι το τέλος του 2022 και δείκτη ΜΕΔ 5% από το 2023 και εντεύθεν, σύμφωνα και με τις εποπτικές προσδοκίες.

Εξάλλου, λόγω του νέου Lockdown, αλλά και του πιο στοχευμένου μορατόριουμ που εξήγγειλε η ΚΤΚ για το 2021, ο οίκος αναμένει επιτάχυνση της ροής νέων ΜΕΔ στην Κύπρο, έπειτα από τον τερματισμό των κυβερνητικών μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω της πανδημίας, περιλαμβανομένου και του τερματισμού της αναστολής καταβολής δόσεων τον Δεκέμβριο του 2020, το οποίο οδήγησε στην μεγαλύτερη αναστολή καταβολής δόσεων στην Ευρώπη, όπως αναφέρει.

Ο οίκος εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα συρρικνωθεί σε ποσοστό 6% το 2020, μολονότι ο ρυθμός είναι μικρότερος από το -7,7% που αναμένει για την Ευρωζώνη.

Λέγοντας ότι η τράπεζα αναμένει ότι οι οργανικές και μη οργανικές προσπάθειες ανάκτησης του αποθέματος των ΜΕΔ θα υπερκαλύψουν την εισροή νέων κόκκινων δανείων, ο οίκος τονίζει πως «η όποια πρόσθετη πετυχημένη συναλλαγή πώλησης ΜΕΔ, για την οποία η τράπεζα θα συνεχίζει να εργάζεται να πετύχει, θα φέρει τον δείκτη ΜΕΔ πιο κοντά στον στρατηγικό της στόχο».

«Ένα χαμηλότερο ποσό κόκκινων δανείων θα βοηθήσει τη διεύθυνση και το προσωπικό της τράπεζας να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην παρακολούθηση και έγκαιρη διαχείριση των καθυστερήσεων σε νέα δυνητικά ΜΕΔ», συμπληρώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ