Πρόστιμο στον Δήμο Λεμεσού για παραβάσεις νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Με συνολικό χρηματικό πρόστιμο 5,000 ευρώ καταδικάστηκε, μέσα στο 2020, ο Δήμος Λεμεσού, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ενώ και 5,500 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε σε εταιρεία, για παρόμοια αδικήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκε τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Μέσα στο 2020, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού επέβαλε συνολικό πρόστιμο 5,000 ευρώ στο Δήμο Λεμεσού για παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία.

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις αφορούν, παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης οργανωτικών μέτρων για τη διακίνηση διαφόρων αυτοκινούμενων εξοπλισμών εντός σκυβαλότοπου, παράλειψη διάθεσης κατάλληλης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων που αφορούσαν την ταυτόχρονη διακίνηση αυτοκινούμενων εξοπλισμών και πεζών προσώπων εντός σκυβαλότοπου και παράλειψη εγκατάστασης σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, κατάλληλου ηχητικού ή/και οπτικού προειδοποιητικού σήματος το οποίο να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία πριν τη κίνηση του μηχανήματος με οπίσθια ταχύτητα.

Εξάλλου, εντός του 2020, επιβλήθηκε πρόστιμο 5,500 ευρώ σε εταιρεία , που δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής μετάλλων για παρόμοιας φύσεως παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτουμένων Νόμων και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της.

Πηγή: ΚΥΠΕ