Άνοδος 0,8% στο Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2021 έφτασε στις 100,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 3,6%.

Τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 2,2% και της μεταποίησης κατά 0,6%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών ο δείκτης σημείωσε μείωση κατά 0,5%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (7,4%) και μείωση σε όλους τους άλλους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος -15,3%, μεταποίηση -0,9% και μεταλλεία και λατομεία -0,3%, σύμφωνα με την Cystat.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (3,4%), στη βιομηχανία ξύλου (1,8%) και στην κατασκευή επίπλων και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,0%), ενώ σημειώθηκαν μειώσεις στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,2%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-0,9%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-2,8%).

Πηγή: ΚΥΠΕ