Απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος για διεξαγωγή περιβαλλοντικών μελετών

Η διεξαγωγή Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αποτελεί αρμοδιότητα του εκάστοτε Υπουργείου, Υπηρεσίας ή Τμήματος που ετοιμάζει σχετικό σχέδιο ή πρόγραμμα, αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι αυτό, ως η αρμόδια αρχή, αξιολογεί στις περιπτώσεις αυτές τις μελέτες που ετοιμάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Με αφορμή γραπτή δήλωση της Υπεύθυνης Γραφείου Περιβάλλοντος Κ.Ε. ΑΚΕΛ στις 25.2.2021, με θέμα «Αδειοδοτήσεις χωρίς στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων», το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ότι οι μελέτες που αφορούν σε χωροταξικό σχεδιασμό διενεργούνται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της ίδιας νομοθεσίας.

«Βασικός στόχος της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων ή προγραμμάτων είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην οριστικοποίηση των σχεδίων αυτών, εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προσθέτει.

Όσον αφορά τους χώρους ελλιμενισμού, σημειώνεται ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο δίνει την καταρχήν έγκρισή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν όλες τις σχετικές άδειες, περιλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής άδειας. Ως εκ τούτου, σημειώνεται, η αναφορά που γίνεται στη δήλωση σε έξι εγκρίσεις χώρων ελλιμενισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία των έργων αυτών, αφού προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών.

Σε σχέση με τη θετική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για δημιουργία χώρου ελλιμενισμού στην Αλαμινό, σημειώνεται ότι στον χώρο προϋπήρχε κατασκευή η οποία είχε αδειοδοτηθεί ως αποβάθρα. Στον νέο σχεδιασμό, ως χώρο ελλιμενισμού, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα τα προβλήματα που είχαν προκληθεί από τις προηγούμενες κατασκευές.

Σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, τονίζεται ότι, μετά από πολυετείς συζητήσεις (από το 2008), για πρώτη φορά υπήρξε συναίνεση μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και προχώρησε η ετοιμασία τόσο σχετικής Πρότασης για τη δομή διακυβέρνησης προς το Υπουργικό Συμβούλιο όσο και η ετοιμασία συγκεκριμένων προνοιών για ενσωμάτωση στα τοπικά σχέδια και δήλωση πολιτικής, που αποτελεί ένα πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα για εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης.

Τέλος, όσον αφορά στα ψηλά κτήρια και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, σημειώνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει σε πολλές περιπτώσεις τονίσει την ανάγκη ετοιμασίας και εξέτασης Στρατηγικής Μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται η παγοποίηση εξέτασης αιτήσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα για το 2021 και η ετοιμασία στρατηγικής μελέτης για τη χωροθετική πολιτική των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ