Αυτές είναι οι ημερομηνίες εξέτασης Επιδομάτων, Βοηθημάτων και Συντάξεων

Στοιχεία για τις ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα για την περίοδο 5/02/2021-12/02/2021 δίδουν με ανακοίνωσή τους οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας, εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 13/11/2020. Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021.

Για την πληρωμή λόγω πλεονασμού: Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Ιανουάριο του 2020. Σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα ασθενείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/09/2020. Για τη σύνταξη αναπηρίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο και για τη σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Οκτωβρίου 2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για το επίδομα σωματικής βλάβης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021 και για το δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Σε ό,τι αφορά τη θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2020 και για τη κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2020.

Για τη σύνταξη χηρείας όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020.

Με την ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 5/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019 και του 2020.

Για το βοήθημα κηδείας για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020. Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αποβιώσας/η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020.

Για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020.

Για το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020. Για το βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/08/2020. Όσον αφορά το επίδομα μητρότητας για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 22/10/2020. Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Οκτωβρίου του 2020.

Για το επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 1/07/2020. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας, οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04: Για τη θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1957.

Για τη σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021. Για τη σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριο 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Για το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Σε ό,τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις τον Νοέμβριο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 517 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 245 αφορούν εργοδότες και οι 272 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ