Αύξηση προστίμων για εμπορία και χρήση παράνομων φυτοπροστατευτικών

Αύξηση προστίμων για τη χρήση παράνομων φυτοπροστατευτικών, προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει ενώπιον της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για αυστηρότερους ελέγχους και αυξημένες εξουσίες στην αρμόδια αρχή, βάσει ενημέρωσης της οποίας έτυχε το ΚΥΠΕ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άντρο Καυκαλιά.

Η Επιτροπή συζητώντας τις ποινές ξεκαθάρισε ότι τα πρόστιμα για εμπορία παράνομων φυτοπροστατευτικών πρέπει να διαχωριστούνκαι να είναι αυξημένα σε σχέση με τη χρήση τους από τους γεωργούς, σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς, προσθέτοντας ότι ακόμα να ληφθεί τελική απόφαση ως προς το ύψος των προστίμων και αναμένεται η τελική θέση του Υπουργείου Γεωργίας.

Το διοικητικό πρόστιμο που συζητείται για την εμπορία είναι 30.000 ευρώ για εξώδικη ρύθμιση και θα αυξάνεται στις 40.000 ευρώ με απόφαση δικαστηρίου και 10.000 ευρώ για τη χρήση, με εξώδικη ρύθμιση, που θα διπλασιάζεται με δικαστική απόφαση.

Ο κ. Καυκαλιάς στη δήλωση του είπε ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προφύλαξη και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση ποινών τόσο σε ό,τι αφορά το διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί εξώδικα όσο και στο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί από το Δικαστήριο.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η Επιτροπή Γεωργίας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου επεσήμανε την ανάγκη οι ποινές να είναι πολύ πιο αυστηρές σε ό,τι αφορά την εμπορία και τη διάθεση αυτών των προϊόντων σε σχέση με τη χρήση από τους γεωργούς.

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αυστηροποιούν το πλαίσιο των ελέγχων και τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής στις περιπτώσεις διάθεσης και χρήσης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περαιτέρω είπε πως η γενική διαπίστωση είναι ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση ωστόσο «οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι ούτε οι αλλαγές που προβλέπονται μέσα από το νομοσχέδιο είναι ικανές να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με την παράνομη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

Για να περιοριστεί και αποτραπεί στον μέγιστο βαθμό η παράνομη χρήση φυτοπροστατευτικών απαιτείται πολιτική βούληση και η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής της νομοθεσίας, επεσήμανε.

Διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 15 ημέρες αφού θα αναμένει και τις τελικές θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας σε ότι αφορά το ύψος των προστίμων που θα καθοριστούν.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι συζητείται η αύξηση του διοικητικού προστίμου σε 30.000 ευρώ για εξώδικη ρύθμιση και 40.000 ευρώ μετά από απόφαση δικαστηρίου για εμπορία παράνομων φυτοπροστατευτικών.

Σημειώνοντας ότι η Επιτροπή Γεωργίας θέλει ξεκάθαρη κατηγοριοποίηση σε σχέση με τη χρήση από τους γεωργούς που για εξώδικη ρύθμιση το πρόστιμο θα ανέρχεται στις 10.000 ευρώ και θα διπλασιάζεται με απόφαση δικαστηρίου.

Ο κ. Καυκαλιάς είπε τέλος ότι την Επιτροπή Γεωργίας απασχόλησε και το γεγονός ότι παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γεγονός που θα απασχολήσει την Επιτροπή σε χωριστή ειδική συνεδρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ