Αυξήθηκε στα €5,61 δισ. το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στο τέλος Δεκεμβρίου

Οριακή αύξηση της τάξης του 0,3%, στα €5.616,8 εκατομμύρια, σημείωσε το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με €5.602,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2020.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 208 τον Σεπτέμβριο 2020 σε 222 τον Δεκέμβριο 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το μεγαλύτερο ποσό του ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών είναι τοποθετημένο σε μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους ύψους €3,93 δισ. και ακολουθούν οι καταθέσεις και δάνεια ύψους €702,5 εκατομμυρίων (εκ των οποίων δάνεια €618,3 εκ.), τα χρεόγραφα ύψους €367,6 εκ., μη χρηματοοικονομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανόμενων των πάγιων στοιχείων) ύψους €317,6 εκ. και λοιπά στοιχεία ενεργητικού ύψους €297,2 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ