Διακοπή παροχής νερού την Τετάρτη στον Δήμο Τσερίου

Την διακοπή της παροχής νερού, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, στην περιοχή του Δήμου Τσερίου, λόγω επιδιόρθωσης βλάβης στον παροχετευτικό αγωγό του αντλιοστασίου Μαζέρας, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Σε σημερινή ανακοίνωση το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αναφέρει ότι ο παροχετευτικός αγωγός αφορά ευθύνη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και είναι ο αγωγός που παρέχει νερό στις δεξαμενές του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως προκληθεί προς τους καταναλωτές, τους οποίους καλεί όπως μειώσουν την κατανάλωση νερού στο ελάχιστο δυνατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ