Διευκρινίσεις Υπ.Εργασίας για ενημέρωση μέσω sms αιτητών Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Ανέργων

Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενημέρωση μέσω γραπτών μηνυμάτων των αιτητών του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Ανέργων, δίνει, σε ανακοίνωση του, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της υπεύθυνης ενημέρωσης των αιτητών στα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο, πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων έχουν ενημερωθεί μέσω γραπτών μηνυμάτων για τους λόγους απόρριψης της κάθε αίτησης που έχουν υποβάλει αναφορικά με τις περιόδους Νοεμβρίου 2020, Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.

Σημειώνει ότι σε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται, πάντοτε αναγράφεται ο Αριθμός Αναφοράς της συγκεκριμένης αίτησης την οποία αφορά, ούτως ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει για ποιο μήνα αφορά η συγκεκριμένη ενημέρωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει το Υπουργείο Εργασίας, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, έχει αποσταλεί γραπτή ενημέρωση σε πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ενημερώνοντάς τους ότι με βάση τις διατάξεις της Νομοθεσίας δεν ήταν δικαιούχοι για τους αντίστοιχους μήνες, καθώς για εκείνη την περίοδο δικαιούχοι ήταν μόνο πρόσωπα τα οποία είχαν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα κατά την περίοδο από 1/1/2020 μέχρι 30/6/2020.

Προσθέτει ότι για τα πρόσωπα αυτά εφαρμόζονταν κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 εξειδικευμένα Σχέδια κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και παρεχόταν σχετικό επίδομα για όσους συμμετείχαν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, για την περίοδο Ιανουαρίου 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων που αποφασίστηκαν υπό το φως της εξάπλωσης της πανδημίας, κρίθηκε αναγκαίο όπως συμπεριληφθούν επιπρόσθετα ως δικαιούχοι στο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων και όσα πρόσωπα είχαν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα μέχρι και τις 31/12/2020.

Σημειώνει ότι οι άνεργοι οι οποίοι πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια και είχαν υποβάλει την αναγκαία ηλεκτρονική αίτηση για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 έχουν λάβει το σχετικό επίδομα με έμβασμα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τις 15/2/2021.

Αναφέρει, περαιτέρω, ότι στο ίδιο πλαίσιο έχουν σταλεί ενημερωτικά μηνύματα και σε πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση στο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων, αλλά δεν ήταν δικαιούχοι καθώς δεν είχαν κατά την υπό αναφορά περίοδο εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό, λάμβαναν δηλαδή επίδομα ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προσθέτει ότι όλα τα ενημερωτικά γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με αιτήσεις στα Ειδικά Σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, περιέχουν στο κείμενό τους τον Αριθμό Αναφοράς της αίτησης για την οποία αποστέλλεται η ενημέρωση.

Ως εκ τούτου, καταλήγει το Υπουργείο Εργασίας στην ανακοίνωση του, οι αιτητές χρειάζεται να τηρούν τον αριθμό αναφοράς κάθε αίτησης που υποβάλλουν ούτως ώστε να γνωρίζουν για ποια αίτηση λαμβάνουν ενημέρωση στη συνέχεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ