Δυσαρέσκεια Δήμου Λάρνακας για καθυστέρηση στη Μελέτη Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικών Εργων

Δυσαρέσκεια εκφράζει ο Δήμος Λάρνακας σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με τη Μελέτη Σχεδιασμού των Αντιπλημμυρικών Εργων.

Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό τους σε σχέση με τη σημαντική καθυστέρηση, που παρατηρείται στην προώθηση και ολοκλήρωση της Μελέτης Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικών Έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου, που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού».

Προστίθεται ότι «συγκεκριμένα και βάσει των όσων είχαν συμφωνηθεί κατά την τελευταία συνάντηση του Δημάρχου με τον Έπαρχο Λάρνακας, στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Μελετητή και του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα υποβαλλόταν άμεσα από τον Μελετητή η Έκθεση Προελέγχου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα έργα».

Ωστόσο, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η Εκθεση και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία έχουν υποβληθεί, αλλά παρόλο, που έχει περάσει αρκετό και ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, το τελικό πόρισμα ακόμη δεν έχει εκδοθεί».

Ο Δήμος Λάρνακας «ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους όπως επισπεύσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μελέτης και τροχιοδρομηθεί το συντομότερο η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση που σημειώνεται, είναι δυνατό να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα και καταστροφή περιουσιών ειδικότερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου».

Σημειώνεται ακόμα ότι «ο Δήμος Λάρνακας έχει κληθεί σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2021, όπου και θα εξεταστεί το συγκεκριμένο έργο από την Επιτροπή Επιπτώσεων στο Περιβάλλον».

Πηγή: ΚΥΠΕ