Έκκληση αρμοδίων για αποφυγή ψεκασμού μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την ανθοφορία

Στο πλαίσιο στήριξης της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών, και ενόψει της ανθοφορίας των οπωροφόρων δέντρων καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις ή άλλες καλλιέργειες, το Τμήμα Γεωργίας απευθύνει έκκληση όπως αποφεύγονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας.

Ανακοίνωση που μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αναφέρει ότι η συμμόρφωση με τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 καθώς επίσης και το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διάταγμα του 2018 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης), αποτελούν υποχρέωση όλων των καλλιεργητών.

Επιβάλλεται η προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πριν από την εφαρμογή του, σημειώνεται. «Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011», προστίθεται.

Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ακόμα ότι οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση τους ή και το τηλέφωνο τους (προαιρετικά). Επίσης, στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας ΛΑ – Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου – Αρ. Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου:π.χ. Λ – 155 – 10

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του μελισσοκομείου για οποιονδήποτε λόγο από την περιοχή, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο για τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες ή στο μελισσοκομείο, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος των κυψελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ