Επιστολή ΓΓ της ΠΕΟ στην Υπ. Εργασίας για τροποποίηση του Νόμου για την Αφερεγγυότητα

Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου απέστειλε ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης, ζητώντας την τροποποίηση του Νόμου για την Αφερεγγυότητα, ο οποίος έχει στόχο την πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας μισθών που οφείλονται στους εργαζόμενους και τους οποίους ο εργοδότης δεν καταβάλλει γιατί έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

Στην επιστολή του, την οποία έδωσε στην δημοσιότητα, ο κ. Κυρίτσης αναφέρει ότι «η αξιοποίηση του ταμείου για κάλυψη εργαζομένων στους οποίους οφείλει ο εργοδότης τους μισθούς, είναι ιδιαίτερα προβληματική με αποτέλεσμα από το 2001 που εφαρμόστηκε ο Νόμος μέχρι σήμερα σε πολύ λίγες περιπτώσεις να έχει αξιοποιηθεί το ταμείο» και εξηγεί ότι «ο κύριος λόγος για αυτό, είναι ότι ο νόμος ενεργοποιείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος παραλαβής της περιουσίας του ή για διάταγμα εκκαθάρισης αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο».

Αναφέρει ότι τις περισσότερες φορές στις περιπτώσεις προβληματικών επιχειρήσεων με χρέη και οφειλές, δεν ενεργοποιείται η διαδικασία της πτώχευσης/εκκαθάρισης, αλλά κατά κύριο λόγο οι πιστωτές/τράπεζες θέτουν την επιχείρηση σε διαδικασία διαχείρισης στοχεύοντας στην εξασφάλιση των δικών τους οφειλών.

Επιπλέον, ο κ. Κυρίτσης αναφέρει πως το τροποποιητικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναφορικά με τον Νόμο για την Αφερεγγυότητα βελτιώνει την κατάσταση, αλλά “παραμένουν κενά”.

Στην επιστολή του στην Υπουργό Εργασίας ο ΓΓ της ΠΕΟ αναφέρει πως με στόχο να αντιμετωπιστούν πιο ολοκληρωμένα τα ζητήματα, επαναφέρει την εισήγηση της ΠΕΟ για τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι που αφερέγγυος να θεωρείται ο εργοδότης και όταν εκδοθεί αναγνωριστικό διάταγμα αρμοδίου δικαστηρίου ότι ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασία και δεν έχει ικανοποιητική περιουσία για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων του.

Επίσης, ο κ. Κυρίτσης ζητεί να θεωρείται αφερέγγυος ο εργοδότης και «όταν διορίστηκε δυνάμει ομολόγου ή συμφωνίας παραλήπτης/διαχειριστής της περιουσίας του εργοδότη και αυτός απέλυσε τους εργοδοτούμενους και η περιουσία του εργοδότη δεν είναι ικανοποιητική για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων» ή ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασία και δεν έχει περιουσία για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ