Ικανοποίηση Επιτρόπου Ρέιντερς για την πρόθεση της Κύπρου να διορίσει Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης Ντίντιερ Ρέιντερς για την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει την ενεργό συμμετοχή της στο θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα (EPPO).

O Επίτροπος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών, δήλωσε ευτυχής για το αποτέλεσμα της συζήτησής του με τον Υπουργό Νίκο Χριστοδουλίδη “σχετικά με την αποφασιστικότητα της Κύπρου να ξεκινήσει σύντομα τη δραστηριότητα του Εισαγγελέα της ΕΕ”. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι κυπριακές αρχές “έχουν σημειώσει πρόοδο” και χαιρέτισε τις προτάσεις που έχουν υποβάλει σχετικά με τον διορισμό Ευρωπαίων Εισαγγελέων European Delegated Prosecutors – ΕDPs) από την πλευρά της Κύπρου.

Τo EPPO, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα διερεύνησης, και δίωξης εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως απάτη, διαφθορά ή σοβαρή διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ. Ο κανονισμός για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπό ενισχυμένη συνεργασία εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2017. Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν 22 συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.

Επί του παρόντος, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να διερευνήσουν και να διώξουν απάτη ενάντια στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αλλά οι εξουσίες τους σταματούν στα εθνικά σύνορα. Οι υφιστάμενοι φορείς της ΕΕ, όπως η Eurojust, η Europol και το γραφείο καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ (OLAF) δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών και διώξεων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ιδρύεται επί του παρόντος, με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαίο γραφείο σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και θα συνδυάζει ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου σε μια ενοποιημένη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική προσέγγιση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οικοδομηθεί σε δύο επίπεδα: το κεντρικό και το εθνικό επίπεδο.

Το κεντρικό επίπεδο θα αποτελείται από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, τους δύο Αναπληρωτές του, 22 Ευρωπαίους Εισαγγελείς (ένας ανά συμμετέχουσα χώρα της ΕΕ), δύο εκ των οποίων ως Αναπληρωτές του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και του Διοικητικού Διευθυντή.

Το αποκεντρωμένο επίπεδο θα αποτελείται από Ευρωπαίους Εκπροσώπους Εισαγγελείς, που θα βρίσκονται στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ. Το κεντρικό επίπεδο θα εποπτεύει τις έρευνες και τις διώξεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι Εκπρόσωποι Εισαγγελείς θα διεξάγουν την έρευνα και τη δίωξη στη χώρα τους.

Τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων θα διασφαλιστούν με ολοκληρωμένες διαδικαστικές εγγυήσεις βάσει του υφιστάμενου κοινοτικού και εθνικού δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές της σέβονται τα δικαιώματα που εγγυάται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος υπεράσπισης.

Οι διαδικαστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – μέσω προδικαστικών αποφάσεων – έχει τις υπόλοιπες εξουσίες για να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Ειδικά για τον διορισμό EDPs από την Κύπρο η επικεφαλής του EPPO Λάουρα Κοβέσι απευθυνόμενη σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE- CONT) στις 27 Ιανουαρίου είχε υπολογίσει ότι το 10% των μελλοντικών υπό εξέταση υποθέσεων της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μπορεί να αφορά την Κύπρο, επικαλούμενη υπολογισμό βάσει δεδομένων που εξετάστηκαν από αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής και παρελθούσες υποθέσεις.

H Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, επικεφαλής του EPPO (European Public Prosecutors Office) σημείωσε τότε στην παρέμβασή της την έλλειψη συμφωνίας με τη Φιλανδία και την Κύπρο για τη μέθοδο εργασίας των αποσπασμένων εισαγγελέων από τις δύο αυτές χώρες.

Η Λάουρα Κοβέσι είχε τότε πει ότι θα συνεχίσει να εξηγεί στα δύο κράτη μέλη ότι ο κανονισμός λειτουργία τους EPPO δίνει τη δυνατότητα εργασίας των εθνικών αποσπασμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και σε αμιγώς εθνικές υποθέσεις, αν δεν θίγεται η διαθεσιμότητά τους να χειρίζονται και ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Σε σχέση με την κατανομή των υποθέσεων ανά χώρα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας δήλωσε συγκεκριμένα πως “υπολογίζουμε ότι θα παραλάβουμε στην αρχή περί τις 3000 υποθέσεις” και έκτοτε “περί τις 2000 υποθέσεις ανά έτος”.

Ειδικά για την Κύπρο τόνισε “θα ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα που σχετίζονται με την Κύπρο και τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος του EPPO. Είναι αλήθεια ότι ο αριθμός των εγκληματικών ερευνών με ενδιαφέρον για το EPPO σε σχέση με την Κύπρο ήταν ιστορικά εξαιρετικά χαμηλός. Εξετάσαμε προσφάτως την εμπειρία σε μερικές υπηρεσίες εισαγγελίας και αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής σε σχέση με την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια και οι οποίες θα ήταν σχετικές για το EPPO και με βάσει τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι μέχρι και το 10% των μελλοντικών υποθέσεων θα έχει ένα συστατικό που θα σχετίζεται με την Κύπρο. Αυτό είναι αρκετή δουλειά και για αυτό χρειαζόμαστε εισαγγελείς πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο”.

Πηγή: ΚΥΠΕ