Μειώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τους πρώτους 11 μήνες του 2020

Μείωση 8,5% σημείωσαν οι συνολικές εισαγωγές αγαθών και 11,6% οι εξαγωγές από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020. Την ίδια περίοδο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σημείωση πτώση.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020,ήταν €6.875,0 εκ. σε σύγκριση με €7.510,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2019.

Στο μεταξύ, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020 ήταν €2.548,8 εκ. σε σύγκριση με €2.884,2 εκ. για την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 11,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.326,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020, σε σύγκριση με €4.626,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €4.035,5 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €759,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020.

Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.080,4 εκ.

Σε σχέση με τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει πως αυτές ανήλθαν σε €859,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €260,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020. Σημειώνεται, επίσης, πως οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.429,0 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ