Ο Δήμος Αθηένου προκήρυξε διαγωνισμό για αποκατάσταση της παλαιάς Δημοτικής Αγοράς

Ο Δήμος Αθηένου προκήρυξε σήμερα διαγωνισμό για την αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς και χρήση της ως πολιτιστικό, πολυ-λειτουργικό Κέντρο.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το εξαιρετικό αυτό δείγμα αρχιτεκτονικής, αποτελεί για την Αθηένου, ένα από τα σημαντικότερα έργα, σε ό,τι αφορά την ιστορική, αρχιτεκτονική, αλλά και πολιτιστική του αξία. Είναι ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό κτίσμα για τα δεδομένα της εποχής του, δηλαδή της δεκαετίας του 1950 και είναι έργο του μακαριστού σπουδαίου αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη».

Προστίθεται ότι «ο Δήμος Αθηένου προκήρυξε σήμερα διαγωνισμό για την αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς, αφού το συγκεκριμένο έργο ταλαιπωρεί το Δήμο για πολλά χρόνια. Η αποκατάστασή της Αγοράς θα συμβάλει στην ουσιαστική αναζωογόνηση του διατηρητέου κτίσματος, αλλά και στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ προγραμματίζεται, πέραν άλλων δραστηριοτήτων, να φιλοξενήσει τα ποικιλόμορφα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου».

Σημειώνεται ότι «η αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς αποτελεί την Α’ Φάση του Έργου, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή του θα προωθηθεί και η κατασκευή της Β’ Φάσης, που θα περιλαμβάνει τη Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου της Δημοτικής Αγοράς και της Εκκλησίας του Πολιούχου Αγίου της Αθηένου Αγίου Φωκά, προκειμένου τα δύο έργα να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η αναπαλαίωση της Δημοτικής Αγοράς έχει προϋπολογισθεί σε €1.975.000, εκτός Φ.Π.Α. με τον Δήμο Αθηένου να χρηματοδοτεί το 20% της συνολικής δαπάνης. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 30η Μαρτίου 2021, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε 24 μήνες».

Ο Δήμος Αθηένου αυτό το διάστημα «ζήτησε προσφορές για συγκεκριμένα έργα, που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.3.2: «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER των Επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου 2014-2020».

Το πρώτο έργο αφορά «την Ανάπλαση της Πλατείας της Βρύσης και των γύρω δρόμων, η οποία περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης των υφιστάμενων δρόμων μέχρι και μπροστά από την αναπαλαιωμένη οικοδομή «Χάνι του Μεστάνα» και δημιουργία πλατείας περιμετρικά του κτίσματος της υφιστάμενης αρχαίας βρύσης, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών εργασιών και υπηρεσιών. Το έργο έχει προϋπολογισθεί σε 210 χιλιάδες ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ο Δήμος Αθηένου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 16,65% της συνολικής δαπάνης, έχουν ήδη παραληφθεί 4 προσφορές, οι οποίες και αξιολογούνται, ενώ το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα».

Το δεύτερο έργο αφορά «την Αναβάθμιση του Κωνσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου για το οποίο έχουν ζητηθεί δύο προσφορές. Η μία προσφορά αφορά την αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού του Πάρκου, με αλλαγή των φωτιστικών του πάρκου με φωτιστικά LED, με τις προσφορές που έχουν παραληφθεί να αξιολογούνται. Η δεύτερη προσφορά αφορά την Αναβάθμιση του Παιδότοπου του Κωνσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου και Επιδιόρθωση και Συντήρηση του Υφιστάμενου Ανεμόμυλου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο προϋπολογισμός των δύο αυτών έργων έχει υπολογιστεί στις €155.500, εκτός Φ.Π.Α. και ο Δήμος Αθηένου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 16,65% της συνολικής δαπάνης. Η εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων θα αρχίσει αμέσως μετά την κατακύρωση των προσφορών».

Ένα άλλο έργο που προωθεί ο Δήμος Αθηένου είναι «η Αναπαλαίωση των προσόψεων των παραδοσιακών οικοδομών, δηλαδή της οικίας του Χαρίδημου Χατζηχάρου και της οικίας του Κώστα Ππούρου (Πιτσιρίκκου), ιδιοκτησίας του Δήμου. Το έργο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 44 χιλιάδων ευρώ εκτός Φ.Π.Α. και ο Δήμος Αθηένου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 16,65% της συνολικής δαπάνης. Ζητήθηκαν προσφορές χωρίς επιτυχία και μετά από έγκριση ξαναζητήθηκαν προσφορές με Συνοπτικές Διαδικασίες από προεπιλεγμένους εργολάβους».

Σημειώνεται ότι «η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 26η Φεβρουαρίου 2021 και η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα διαρκέσει τέσσερις μήνες».

Πηγή: ΚΥΠΕ