Οπισθοδρομικές φωνές

Κάθε φορά που γνωστοποιείται ή εξαγγέλλεται η δημιουργία ενός έργου, αναπτυξιακού, παραγωγικού ή άλλης μορφής, σηκώνεται θύελλα αντιδράσεων. Προβάλλονται χίλιες δυο δικαιολογίες από άτομα και σύνολα για να προβάλουν προσκόμματα στη δημιουργία του έργου. Οι διάφοροι επικαλούνται προβλήματα περιβαλλοντικά, επικινδυνότητας, ηχορύπανσης, και ό,τι άλλο κόψει ο νους τους. Δεν θέλουν δρόμους, δεν θέλουν εργοστάσια, δεν θέλουν πύργους, δεν θέλουν αεροδρόμια, μαρίνες και λιμάνια. Καμιά φορά εναντιώνονται ακόμα και στην ανέγερση νοσοκομείων ή άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων που τις θεωρούν οχληρία. Γενικώς δεν θέλουν τίποτε. Με τη λογική τους έπρεπε να βρισκόμαστε ακόμα στις σπηλιές.

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές, οι αντιδράσεις που προβάλλονται από τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 10 MW στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας. Το πάρκο χωροθετείται σε εκκλησιαστική γη που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου και υλοποιείται από την εταιρεία S.P.E. Solea Park Energy Ltd. Οι εργασίες δημιουργίας του πάρκου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο νωρίς το καλοκαίρι. Οι χωματουργικές εργασίες στον χώρο έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις ομάδας πολιτών, καθώς και του κοινοτικού συμβουλίου Φλάσου. Περαιτέρω, το κοινοτικό συμβούλιο Φλάσου προχώρησε με την υποβολή ένστασης για τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Κι όλα αυτά ενώ η εταιρεία έχει εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες κι ενώ υπάρχουν και οι θετικές περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες, από όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Επιπρόσθετα η περιοχή στην οποία χωροθετείται το πάρκο είναι άγονη και δεν αξιοποιείται για γεωργικούς σκοπούς. Η περιοχή εντός του τεμαχίου στην οποία έχει χωροθετηθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι έκταση η οποία έχει υποστεί δυο μεγάλες πυρκαγιές στο παρελθόν με ελάχιστη εναπομείναντα βλάστηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βόρεια/βορειοδυτική πλευρά του τεμαχίου που αποτελείται από πευκόφυτη βλάστηση έχει παραμείνει ανέπαφη.

Οι ενστάσεις της κοινότητας Φλάσου που υποβλήθηκαν με επιστολή προς τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφορά έξι σημεία. Με λίγη ακόμα εφευρετικότητα θα μπορούσαν τα έξι σημεία να ήταν και διπλάσια. Ναι για να γίνει ένα τέτοιο έργο θα χρειαστεί η δημιουργία δρόμων, θα επηρεαστεί οπτικά και άλλως πως η μορφολογία του εδάφους, ενδεχομένως θα αποκοπούν κάποια δένδρα ή θάμνοι και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Χωρίς τέτοιες δράσεις κανένα έργο δεν μπορεί να γίνει. Ούτε καν να κτιστεί ένα σπίτι.

Σε όλα τα σημεία των ενστάσεων και φόβων, υπάρχουν πειστικές απαντήσεις από πλευράς της εταιρείας. Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις για τις απαραίτητες μελέτες και για πρόνοιες ώστε οι παρεμβάσεις να επιφέρουν τη μικρότερη δυνατή ζημιά στο περιβάλλον και το έδαφος. Σύμφωνα με την τελική γνωμάτευση, η επιφάνεια κάλυψης του εδάφους με φωτοβολταϊκά πλαίσια που απαιτείτο βάση της άδειας ήταν 66,500 τ.μ. από συνολική έκταση γης 495,991 τ.μ., ενώ τελικά η κάλυψη όπως προκύπτει με την τελική χωρομέτρηση του έργου με μικρότερο αριθμό φ/β πλαισίων ανέρχεται σε 44,440 τ.μ.

Τα υδατορέματα, αργάκια της περιοχής κατά τον σχεδιασμό και εκτέλεση του έργου έχουν διασφαλιστεί και δεν έγινε καμία επέμβαση. Όσον αφορά την εκκοπή δέντρων, το σύνολο των δέντρων που αποκόπηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις και την άδεια του Τμήματος Δασών ανέρχεται σε 18 δέντρα και όχι 200 δέντρα που έχει αναφερθεί.

Επί πλέον πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και τα θετικά από τη δημιουργία τέτοιων έργων. Κι αν μιλούμε ειδικά για το συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο το πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι ότι θα απαλλάξει το περιβάλλον από ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης που επιφέρει η χρήση υγρών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Τώρα με την αξιοποίηση του ήλιου θα έχουμε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας χωρίς άλλες επιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι με τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων έργων κινείται η οικονομία, προσφέρονται θέσεις εργασίας, μειώνεται η εξαγωγή συναλλάγματος αφού περιορίζεται η αγορά υγρών καυσίμων από το εξωτερικό, κάποιοι οργανισμοί, στην προκειμένη η Εκκλησία θα έχει οικονομικά οφέλη για να συνεχίσει τις αγαθοεργίες της κλπ.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το έργο, συνολικής δυναμικής 10 MW, θα προσφέρει στο περιβάλλον εξοικονόμηση 7,300 τόνων CO2 ετησίως που αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση CO2 από 331,830 δέντρα ή σε απόσυρση 55,810 αυτοκινήτων.

Σφαιρικά λοιπόν πρέπει να βλέπει κανείς τέτοια έργα κι όχι να τα προσεγγίζει μονοδιάστατα. Η υπερπροβολή πτυχών όπως θα κοπούν 20 ή 30 δέντρα δεν πείθουν. Εύκολα μπαίνει στη ζυγαριά η αντίθετη άποψη. Εκρίζωσα 20 δέντρα φυτεύω πάρα κάτω 50 κι εκατόν αναπληρώνοντας με το παραπάνω την όποια ζημιά.

Ας πάψουν λοιπόν οι φωνασκίες. Ας αφήσουν τους ειδικούς να αποφασίζουν κι ας δώσουμε κίνητρα και ενθάρρυνση για έργα αειφόρου ανάπτυξης που αποφέρουν κέρδος για όλη την κοινωνία. Η μικροψυχία και η κοντόφθαλμη οπτική είναι που μας κράτησαν δεκάδες χρόνια καθηλωμένους και δεν μας επέτρεψαν να ακολουθήσουμε άλλους λαούς στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Είναι με τέτοιες νοοτροπίες που εμπόδισαν μέχρι σήμερα να γίνουν έργα που ο τόπος τα είχε ανάγκη πριν από δεκαετίες με αποτέλεσμα να καλούμαστε να πληρώνουμε σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες σε πρόστιμα για μη επίτευξη των ετήσιων στόχων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.