Παρατείνεται η αποπληρωμή τελών για το 2020 στο Δήμο Λάρνακας

Παρατείνεται μέχρι και αύριο, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, η αποπληρωμή δημοτικών τελών για το έτος 2020 στον Δήμο Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου αναφέρεται ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020, θα παραταθεί μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Προστίθεται ότι «όσοι δημότες έλαβαν απαντητική επιστολή με ημερομηνία Ιανουαρίου 2021 από τον Δήμο Λάρνακας, για ένσταση που είχαν υποβάλει, δίνεται παράταση πληρωμής των πιο πάνω Φορολογιών μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση. Η συγκεκριμένη παράταση στην αποπληρωμή δημοτικών φορολογιών δίνεται για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού εν όψει των δυσμενών συνθηκών που επιφέρει η πανδημία του Covid – 19».

Σημειώνεται ότι «στους επαγγελματίες παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Ελεγκτικών Οίκων και Δικηγορικών Γραφείων οι οποίοι υπέβαλαν ένσταση στο Τμήμα Φόρων του Δήμου Λάρνακας, δίνεται παράταση πληρωμής μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς καμία επιβάρυνση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που φέρει η απαντητική επιστολή από τον Δήμο Λάρνακας».

Ο Δήμος υπενθυμίζει πως «η υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει λήξει στις 19 Ιανουαρίου 2021 και ως εκ τούτου μετά από την ημερομηνία αυτή, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Από τις 27 Φεβρουαρίου 2021 και μετά θα τηρηθούν οι πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας».

Λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η εξόφληση των φορολογιών γίνεται μόνο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Πηγή: ΚΥΠΕ