Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προκηρύσσει την πρώτη φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας, η οποία θα διαρκέσει από τον Μάρτιο 2021 μέχρι τον Ιούνιο 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) και περιλαμβάνει την παρακολούθηση Μαθησιακών Ενοτήτων (ΜΕ), με περιεχόμενο σε θεματικές που έχουν καθοριστεί μέσα από διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται το πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση και ο σχεδιασμός του έτυχε της στήριξης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας στηρίζεται στην αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες αλλά κυρίως ως επαγγελματίες παιδαγωγοί, μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες που τους παρέχονται για να υλοποιήσουν τον δικό τους προσωπικό μαθησιακό σχεδιασμό μέσα από μια κυκλική διαδικασία μάθησης. O κάθε εκπαιδευτικός θα καθορίσει τους μαθησιακούς του στόχους (αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία αυτό-αξιολόγησης), θα υλοποιήσει μαθησιακές δράσεις (παρακολούθηση Μαθησιακών Ενοτήτων), θα συλλέξει τεκμήρια της μάθησής του και θα αναστοχαστεί τη μαθησιακή του πορεία.

Για τον σκοπό αυτό το Πρόγραμμα προσφέρει ευελιξία και επιλογές, ούτως ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις εξειδικευμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών ως ομάδων αλλά και ως ατόμων.

Πρόσκληση για την προαιρετική συμμετοχή εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων θα αναρτηθεί μέσω εγκυκλίου την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

Πηγή: ΚΥΠΕ