Προκήρυξη σχεδίων για γεωργικό πετρέλαιο και πετρέλαιο κίνησης

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη της 4ης προκήρυξης για υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια που αφορούν το γεωργικό πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 1/03/2021 μέχρι 31/05/2021 για συμμετοχή στα Σχέδια:

α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι.

(β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης.

Αναφέρεται ότι δικαιούχοι για συμμετοχή στα Σχέδια είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή επισκοπές ή μονές ή ναοί ή άλλοι εκκλησιαστικοί ή θρησκευτικοί οργανισμοί, δασοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή συμμετέχουν στο σχέδιο εκταρικών επιδοτήσεων ή στο σχέδιο κεφαλικών επιδοτήσεων, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, για το έτος 2021 ή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας.

Προστίθεται ότι όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Οι αιτούντες θα ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την προκαταρκτική έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για τα Σχέδια από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας (θεματική ενότητα: Σχέδια πετρελαίου Κίνησης) και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, καταλήγει η ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ