ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνο προϊόν αποσύρεται από την αγορά (Εικόνα)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει στην αγορά προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα αναφέρει ότι το προϊόν που αφορά σύνολο επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE και τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και σημειώνει ότι ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία ηλεκτρικές συσκευές και αφορά σύνολο επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου, με την εμπορική επωνυμία WePLUG. Πρόκειται για το μοντέλο 66002 με χαρακτηριστικά 13 A , 230 V, 2990 W και χώρα κατασκευής την Κίνα. Εισαγωγέας είναι η εταιρεία K.I.K SLF LTD.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών παρακαλεί όπως οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Τέλος, προτρέπει τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ