ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά (Εικόνα)

Τον εντοπισμό στην αγορά ηλεκτρικής συσκευής, και συγκεκριμένα φριτέζας, η οποία δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη, ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προτρέπει τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν αυτό να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί, ενώ σημειώνει πως ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τη φριτέζα με την εμπορική επωνυμία BAUMANN, μοντέλο: KL-RD51 με χαρακτηριστικά 50/60 Hz, 220-240 V, 1100-1300 W. Χώρα κατασκευής είναι η Κίνα και εισαγωγέας η POP LIFE ELECTRIC SHOPS LTD. Υπάρχει κίνδυνος για εγκαύματα, προστίθεται.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.

«Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε», αναφέρει και προσθέτει ότι «τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής».

Αναφέρει επίσης ότι στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Τέλος, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Πηγή: ΚΥΠΕ