Πτώση €17 εκ. κατέγραψε το σύνολο των ΜΕΔ τον Οκτώβριο 2020

Περαιτέρω πτώση κατά €17 εκ. κατέγραψε το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τον Οκτώβριο του 2020 σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €29.992 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 στα €30.120 εκατ. στο τέλος Οκτωβρίου 2020, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €128 εκατ.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 21,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με 20,9% στο τέλος Οκτωβρίου 2020. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 53,9% στο τέλος Οκτωβρίου σε σύγκριση με 53,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 .

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020 ανέρχονται σε €4.051 σε σχέση με €4.096 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 από τα οποία €2.916 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ