ΣΥΛ: Σημαντική μείωση διαρροών νερού στο δίκτυο

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) μείωσε το 2020 στο 16,53% τις διαρροές νερού, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, στο οποίο προστίθεται ότι ο Διευθυντής του ΣΥΛ, Κωνσταντίνος Παρμακλής, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια μείωσης του χαμένου νερού με αποτελεσματικό τρόπο θα είναι «αέναη».

Συγκεκριμένα, το 2019 σύμφωνα με τον Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Κωνσταντίνο Παρμακλή, «άρχισε η τιτάνια προσπάθεια τιθάσευσης της λερναίας ύδρας που ονομάζεται χαμένο νερό» καθώς ποσοστό 30% του νερού, που εισαγόταν στις δεξαμενές του ΣΥΛ, χανόταν από διαρροές στο δίκτυο, κλοπές και φαινομενικές απώλειες λόγω υποκαταγραφής των υδρομέτρητων των καταναλωτών. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 16,53% το 2020 μέσα από την πολύπλευρη προσπάθειά που κατέβαλε ο οργανισμός.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία, κατά το 2018 ο αριθμός των διαρροών ανήλθε στις 9.266, το 2019 οι διαρροές ήταν 8.636 και το 2020 καταγράφηκαν με αισθητή μείωση 7.050 διαρροές.

Διευκρινίζεται ότι η μείωση του ατιμολόγητου νερού, επήλθε μετά από τις προσπάθειες άμεσης επιδιόρθωσης των βλαβών προκειμένου να διασωθεί κάθε σταγόνα νερού καθώς και της συντήρησης/αντικατάστασης του δικτύου εκεί όπου παρουσιάζονται επανειλημμένες αστοχίες.

Προστίθεται ότι τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια τιθάσευσης του χαμένου νερού.

To Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, προχωρεί επίσης σε συστηματική αντικατάσταση των παλαιών και πολύ χρησιμοποιημένων μετρητών χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς είναι γεγονός ότι οι πολύ παλιοί υδρομετρητές υποκαταγράφουν και η ζημιά του ατιμολόγητου νερού στις εισπράξεις του ΣΥΛ, είναι αισθητή.

Πηγή: ΚΥΠΕ