Το Υπ.Ενέργειας χαιρετίζει την ψήφιση του νόμου κατά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, της τροποποίησης του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

«Οι νέες διατάξεις του Νόμου, που απορρέουν από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30ης Μαΐου 2018), εναρμονίζουν και ενδυναμώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», αναφέρεται.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι μία από τις βασικές πρόνοιες του Νόμου αφορά στην τήρηση και λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών.

Σημειώνει ότι η ημερομηνία έναρξης συλλογής των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων είναι η 16η Μαρτίου 2021. Ακόμα αναφέρει ότι εντός των επόμενων ημερών προγραμματίζεται η έκδοση από τον Έφορο Εταιρειών της 1ης Οδηγίας για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου, καθώς και εγχειριδίου για τη λειτουργία του συστήματος που έχει αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτό.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα πραγματοποιήσει ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο εφαρμογής της Οδηγίας και τους μηχανισμούς που θα είναι στη διάθεση του κοινού, για το οποίο θα εκδοθεί ανακοίνωση προσεχώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ