Το Υπ. Υγείας απαντά για τη διαδικασία επιλογής εμβολίων και ποσοτήτων

Σε σχέση με τις αναφορές για τη διαδικασία επιλογής εμβολίων και ποσοτήτων που ακολουθήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνονται τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε εξ αρχής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ:

Σε κάθε συμβόλαιο που υπέγραφε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάλογα με τις συμφωνίες που έκανε σε ποσότητες με την κάθε εταιρεία, προχωρούσε σε κατανομή στα κράτη κατ’ αναλογία πληθυσμού. Έπειτα, το κάθε κράτος είχε τη δυνατότητα να παραγγείλει από την ποσότητα που του αναλογούσε: είτε τη μέγιστη διαθέσιμη είτε λιγότερη.

Κάποια κράτη, σύμφωνα και με το εμβολιαστικό τους πλάνο και τους στόχους που είχαν θέσει σε εθνικό επίπεδο, επέλεγαν να παραγγείλουν λιγότερες ποσότητες εμβολίων από αυτές που τους αναλογούσαν. Έτσι όσες δόσεις έμεναν αδιάθετες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διέθετε ξανά και όσα κράτη το επιθυμούσαν, μπορούσαν να παραγγείλουν επιπρόσθετες.

Για παράδειγμα (οι αριθμοί δεν είναι πραγματικοί), αν η Επιτροπή είχε κάνει συμφωνία με την Pfizer για 300 εκ. δόσεις και στην Κύπρο αναλογούσαν 200,000 η Κύπρος παράγγειλε και τις 200,000. Αν για παράδειγμα σε μια χώρα αναλογούσαν 800,000 δόσεις αλλά επέλεγε να παραγγείλει τις 300,000, η Επιτροπή πήγαινε στα υπόλοιπα κράτη και διέθετε τις 500,000 που δεν παρήγγειλε η εν λόγω χώρα και όσα από τα άλλα κράτη το επιθυμούσαν παράγγελναν επιπλέον ποσότητες.

Η πολιτική της Κύπρου ήταν από την πρώτη στιγμή να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες εμβολίου για να καλύψει όλο της τον πληθυσμό και αυτό έκανε για να μην ρισκάρει να μείνει χωρίς εμβόλια.