Τρεις εργάσιμες μέρες για ενημέρωση του συστήματος του Τμήματος Φορολογίας για ηλεκτρονικές πληρωμές

Απαιτείται χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών για ενημέρωση των μηχανογραφικών συστημάτων του Τμήματος Φορολογίας, σε σχέση με ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται προς το Τμήμα, είτε μέσω JCCSmart, είτε μέσω Internet Banking.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας, προσθέτοντας ότι στη βάση αυτού, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε εξυπηρέτηση κοινού η οποία προϋποθέτει επιβεβαίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών προτού παρέλθει χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, όπως για παράδειγμα η χαρτοσήμανση συμβολαίων για τα οποία προηγήθηκε ηλεκτρονική πληρωμή, η έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας για το οποίο απαιτείται επιβεβαίωση πληρωμής, κ.ά.

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει το κοινό για τους πιο πάνω λόγους και για αποφυγή ταλαιπωρίας να απευθύνεται στα Επαρχιακά Γραφεία για τέτοιου είδους εξυπηρέτηση, μετά την πάροδο τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ