Υπ.Παιδείας: Παρουσίασε τα μέτρα για στήριξη σχολείων, αναλφαβητισμό και μετάβαση στο Γυμνάσιο

Ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου παρουσίασε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου τα μέτρα στήριξης σχολείων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, τα μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού και τα μέτρα για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Μέτρα Στήριξης των Σχολείων σε Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στα τριδιδάσκαλα ενισχυμένα δημοτικά σχολεία (με 30-38 μαθητές/μαθήτριες) αποφασίστηκε να αυξηθεί ο χρόνος διδασκαλίας από 100-105 διδακτικές περιόδους. Θα υπάρξει αύξηση του χρόνου διδασκαλίας των Ελληνικών από την Α’ μέχρι τη Δ’ τάξη και αύξηση του χρόνου διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Στ’ τάξη. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι θα εργοδοτηθούν για αυτόν τον σκοπό 6 περίπου εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης.

Επιπλέον, επισήμανε ότι για τα σχολεία τα οποία έχουν ένα ή περισσότερα συμπλέγματα τάξεων με αριθμό μαθητών 14-15 (συνολικά 10 σχολεία) θα παραχωρηθούν επιπρόσθετες διδακτικές περίοδοι και θα ενισχυθούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα παραχωρηθούν 15 διδακτικές περίοδοι σε κάθε σύμπλεγμα με αριθμό παιδιών 14-20, νοουμένου ότι στα συμπλέγματα δύο τάξεων με αριθμό μαθητών 14-16 ο αριθμός των παιδιών της μίας τάξης είναι τουλάχιστον 6. Επιπλέον, ανέφερε ότι θα διαχωρίζονται τα συμπλέγματα για τη διδασκαλία των κύριων μαθημάτων, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση.

Για τον σκοπό αυτό πρόσθεσε ότι θα διατεθούν 6 επιπλέον εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης.

Σημείωσε, επιπρόσθετα, ότι στα σχολεία αυτά θα δίνεται και το δικαίωμα – μετά από συνεννοήσεις που θα γίνουν με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους Συνδέσμους Γονέων και τις Τοπικές Αρχές – για τροποποίηση των ωρών λειτουργίας του σχολείου κατά τους χειμερινούς μήνες.

Επίσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο θέλει να δώσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να εργαστούν στα σχολεία αυτά για τουλάχιστον 5 έτη.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού μέσω ενός προγράμματος ενίσχυσης του αλφαβητισμού

Ο Υπουργός είπε ότι με βάση έρευνες διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό στη Γ’ τάξη Δημοτικού που έχει ρίσκο αναλφαβητισμού στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Για την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν ένα ποσοστό γύρω στο 7% και στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Μεμονωμένα στα Ελληνικά το ποσοστό αυτό ήταν 13% και μόνο στα Μαθηματικά 12%.

Περίπου το ίδιο ποσοστό, σημείωσε, βρίσκουμε και στις μετρήσεις που γίνονται και για τη Στ’ τάξη του δημοτικού. Την τελευταία σχολική χρονιά, σημείωσε, ένα ποσοστό 5% είχαν ρίσκο αναλφαβητισμού και στα Μαθηματικά και στα Ελληνικά, ενώ μεμονωμένα στα Ελληνικά ήταν 11% και στα Μαθηματικά 9%.

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι χρειάζεται κάποια ενίσχυση/παρέμβαση για να συνεχίσουν τα παιδιά τη σχολική τους σταδιοδρομία ενώ ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία και σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες επειδή εισήλθαν στο Δημοτικό σε ηλικία μικρότερη των 6 χρόνων.

Ενδεικτικά ανέφερε πως ολοκληρώνεται την επόμενη σχολική χρονιά 2021-22 η αλλαγή ηλικίας εισδοχής στην Α΄ τάξη και τα παιδιά θα εισέρχονται στο Δημοτικό σε ηλικία μεγαλύτερη των 6 ετών, εφαρμόζεται νέο πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, αρχίζει, με συνεργασία ακαδημαϊκών, πρόγραμμα έγκαιρου εντοπισμού παιδιών με ρίσκο αναλφαβητισμού από την Α΄ Δημοτικού και παρέχονται πρόσθετες διδακτικές περίοδοι ενισχυτικής διδασκαλίας σε σχολεία με ψηλά ποσοστά παιδιών με ρίσκο αναλφαβητισμού.

Από τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 θα υπάρξει ενισχυτική διδασκαλία με βοηθό εκπαιδευτικό στην τάξη σε 90 Δημοτικά σχολεία που θα συμμετέχουν στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε, βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων των Ελληνικών και των Μαθηματικών,πρόταση για επέκταση της υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών και παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας κάθε παιδιού, από την Προδημοτική μέχρι το Λύκειο.

Ομαλή Μετάβαση των Μαθητών/Μαθητριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι έχει επανασυσταθεί στο Υπουργείο η διατμηματική Επιτροπή για την Ομαλή Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και θα υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που αφορά δράσεις τόσο για αυτή τη σχολική χρονιά όσο και για τη συνέχεια.

Αυτός ο σχεδιασμός αφορά τόσο την εξοικείωση των παιδιών με τις διαδικασίες του Γυμνασίου από τη χρονιά που θα είναι στην Στ΄ τάξη. Ανέφερε ότι η φιλοδοξία είναι να έχουμε ένα μήνα προσαρμογής με παράλληλες εισηγήσεις για επαναλήψεις και άσκηση σε βασικές γνωστικές δεξιότητες.

Ο στόχος είναι όπως θα γίνουν σε όλες τις βαθμίδες επαναλήψεις, στη Στ΄ Δημοτικού να διοργανωθεί καλύτερα η εξοικείωση με τον χώρο του Γυμνασίου με κοινές δράσεις ανάμεσα σε Δημοτικά και Γυμνάσια.

Πηγή: ΚΥΠΕ