ΥΠΕΞ: Το Μνημόνιο με ΙΝΓΚ-ΣΜΙΚ θα συμβάλει στην ενδυνάμωση σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής

Υπογράφτηκε την Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο, το Μνημόνιο υπέγραψαν σε ειδική τελετή ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού εκπροσωπώντας και τη ΣΜΙΚ. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε κατά την τελετή υπογραφής, ότι το εν λόγω Μνημόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τρίτες χώρες, και, αναμένεται ότι θα συμβάλει, πιο συγκεκριμένα, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και δεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Όπως αναφέρεται, σκοπός του Μνημονίου, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ για αρχική περίοδο δύο ετών, είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος στοχευμένων δράσεων, όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, η παραχώρηση, με χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών, αριθμού υποτροφιών σε φοιτητές από χώρες της περιοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής και της Νευροεπιστήμης, η συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΝΓΚ/ΣΜΙΚ, και, η εγκαθίδρυση ή/και ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ με χώρες της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΚΥΠΕ