Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές λόγω βλάβης

Διακοπή ρεύματος παρατηρείται σε πολλές περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο από τις 9 και 40 πρωί.

Η διακοπή οφείλεται σε βλάβη στη μονάδα παραγωγής που οδήγησε σε διακοπή της παροχής ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές για εξισορρόπηση του συστήματος.

Αποκατάσταση της παροχής σε όλες τις περιοχές αναμένεται σύντομα σύμφωνα με την Αρχή Ηλεκτρισμού.