Χώροι εστίασης και μάσκες – Νέες διευκρινίσεις από Υπ.Υγείας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πρωτοκόλλου που διέπει την λειτουργία των χώρων εστίασης, οι υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσαν το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής ( ΠΑΣΙΚΑ), για τις εξής διευκρινίσεις:

1. Ο ανοικτός εξωτερικός χώρος είναι διαμορφωμένος με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο κατάλληλος και επαρκής αερισμός του χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται αν είναι ανοικτές οι διαθέσιμες πλευρές ή μέρος αυτών (τουλάχιστο 2) και με τρόπο που δεν θα παραπέμπει σε καμία περίπτωση σε κλειστό χώρο.

2. Ανεξάρτητα με το είδος της προσφερόμενης μουσικής, απαγορεύεται ο χορός, και όλοι οι θαμώνες θα πρέπει να εξυπηρετούνται καθήμενοι και να μην περιφέρονται άσκοπα. Βασικό κριτήριο για σκοπούς ελέγχου/καταγγελιών, είναι κατά πόσον οι θαμώνες είναι όρθιοι και χορεύουν.

3. Η χρήση της μάσκας επιβάλλεται κατά την προσέλευση σε ένα χώρο αναψυχής αλλά και κατά την όποια μετακίνηση τους εντός του χώρου αλλά και κατά την αποχώρηση του.

4. Οι πιο πάνω διευκρινίσεις έχουν κοινοποιηθεί στο υφυπουργείο Τουρισμού και την Αστυνομία, που έχουν την αρμοδιότητα για την εποπτεία της εφαρμογής του πρωτοκόλλου.