Δύο έργα βρίσκονται στα σχέδια προς υλοποίηση στον Δήμο Αθηένου

Η δημιουργία αμφιθεατρικής αίθουσας δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου και η μετατροπή του περιπτέρου του Κωνσταντίνειου Πάρκου σε κλειστή καφετέρια, βρίσκονται στα σχέδια προς υλοποίηση στον Δήμο Αθένου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς.

Πρόσθεσε πως «ένα από τα έργα που βρίσκεται στα σκαριά είναι η δημιουργία αμφιθεατρικής αίθουσας δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου χωρητικότητας 500 ατόμων με τον Δήμαρχο να αναφέρει πως «η Σύμβαση για υλοποίηση του έργου υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2020. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ εκτός Φ.Π.Α, ενώ η κατασκευή του, που άρχισε από τις αρχές περασμένου Σεπτεμβρίου προχωρεί κανονικά και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών».

Σύμφωνα με τον κ. Καρεκλά, «με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ζητήθηκε όπως ο Δήμος μην καταβάλει το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ, που είχε συμφωνηθεί ως συνεισφορά του Δήμου Αθηένου στο έργο και το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Γαλακτοκομικής Σχολής, αφού στους επόμενους προϋπολογισμούς του Κράτους δεν υπάρχει πρόνοια για τη δημιουργία της Σχολής. Το αίτημα του Δήμου Αθηένου εγκρίθηκε τελικά από το Υπουργείο».

Ακόμα ένα από τα έργα που προγραμματίζονται είναι η μετατροπή του περιπτέρου του Κωνσταντίνειου Πάρκου σε κλειστή καφετέρια, προκειμένου όπως ανέφερε ο Δήμαρχος «να μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ετοίμασε δωρεάν το Αρχιτεκτονικό Γραφείο «Φ. Παπαπέτρου Αρχιτέκτονας Μηχανικός», το οποίο και ευχαριστούμε. Ο Δήμος προώθησε τις ανάλογες μελέτες μεταξύ των οποίων ηλεκτρολογική, μηχανολογική και ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίστηκαν πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, καθώς και η έγκριση του Κ.Ο.Τ».

Πρόσθεσε ότι «τον Ιούλιο 2020 ζητήθηκαν προσφορές για εκτέλεση του έργου, που έληγαν στις 9 Οκτωβρίου 2020, δυστυχώς όμως δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου με επιμέρους προσφορές και με το συνεργείο του Δήμου» είπε και σημείωσε πως «επειδή και πάλι δεν υπήρξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τις επί μέρους προσφορές, ο Δήμος Αθηένου επαναξιολογεί την όλη κατάσταση για να πάρει τις σωστότερες υπό τις περιστάσεις αποφάσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ