Έφεση από Νομική Υπηρεσία εναντίον αποφάσεων Δικαστηρίου για μονάδες παραγωγής σκυροδέματος

Η Νομική Υπηρεσία προχωρεί με έφεση εναντίον των απορριπτικών αποφάσεων του Δικαστηρίου, για αναστολή εργασιών των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος στις βιομηχανικές περιοχές Γερίου και Τσερίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε σήμερα τις ενδιάμεσες αποφάσεις του, σε σχέση το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για την έκδοση διαταγμάτων αναστολής των εργασιών δύο μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στις βιομηχανικές περιοχές Γερίου και Τσερίου.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Σάββας Αγγελίδης, αφού μελέτησε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, αποφάσισε όπως καταχωρηθεί έφεση από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ