Κάτω από €6 δισεκατομμύρια υποχώρησαν τα κόκκινα δάνεια τον Νοέμβριο

Σημαντική επιτάχυνση παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2020, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), τα οποία υποχώρησαν κάτω από €6 δισεκατομμύρια, στο τέλος του μήνα, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση €710 εκατ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, τα ΜΕΔ ανήλθαν στο τέλος Νοεμβρίου στα €5,59 δισ. σε σύγκριση με €6,30 δισ τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης ΜΕΔ ως προς τα συνολικά δάνεια υποχώρησε στο 19,1% τον Νοέμβριο από 21% τον προηγούμενο μήνα, αφού και τα συνολικά δάνεια παρουσίασαν περίπου αντίστοιχη μείωση. Τα συνολικά δάνεια στο σύστημα ανήλθαν σε €29,3 δισ. στο τέλος Νοεμβρίου από €30,12 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι προβλέψεις έναντι των «κόκκινων δανείων» υποχώρησαν στο 49% σε σύγκριση με 54% τον Οκτώβριο, κάτι που σημαίνει ότι οι τράπεζες χρησιμοποίησαν προβλέψεις για λογιστική διαγραφή ΜΕΔ ή για συμβατικές διαγραφές. «Η μείωση στις ΜΕΔ και κατ’ επέκταση στις συνολικές χορηγήσεις οφείλεται κυρίως σε διαγραφές που είτε αφορούν συμβατικές ή ‘λογιστικές διαγραφές’», αναφέρει η ΚΤΚ.

Παράλληλα, τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών υποχώρησαν στα €4,59 δισ., που αντιστοιχούν στο 15,6% των συνολικών δανείων, από €5,3 δισ. ή 17,5% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ από τις συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, το 59,2% ή €3,13 δισ. ανήκει σε νοικοκυριά, ενώ το 41,6% ή €2,33 δισ. ανήκει σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρικών κόκκινων δανείων, ήτοι €2,04 δισ., να ανήκει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι προβλέψεις έναντι των ΜΕΔ των νοικοκυριών ανήλθαν στο τέλος Νοεμβρίου στο 44%, ενώ οι αντίστοιχες για εταιρικά κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκε στο 55%, ενώ για τα δάνεια των ΜΜΕ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 57,4%.

Πηγή: ΚΥΠΕ