Μέχρι αυτήν την ημερομηνία ο καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοιχτών χώρων στη Λάρνακα

Μέχρι τις 18 Απριλίου δίνει ο Δήμος Λάρνακας διορία στους ιδιοκτήτες/κατόχους οικοπέδων και ανοικτών χώρων για καθαρισμό τους.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή κατόχους οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων μέσα στα δημοτικά όρια Λάρνακας, «να προβούν μέχρι και τις 18 Απριλίου 2021 στον καθαρισμό τους και να απομακρύνουν χόρτα, ξύλα, κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και άλλες ακαθαρσίες».

Διευκρινίζει ότι «η απομάκρυνση των αναφερόμενων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής πράσινων αποβλήτων».

Για όσους αδυνατούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα και άλλους χώρους τους μέχρι τις 18 Απριλίου, ο Δήμος θα διαθέτει «ειδικά συνεργεία τα οποία θα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των αναφερόμενων χώρων και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες/κατόχους με τα σχετικά έξοδα».

Ο Δήμος Λάρνακας διευκρινίζει ότι «εάν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Δήμου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα, ενώ η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους. Ακόμα όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς».

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται από τώρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα 24816539, 24816540, 24816541, 24816542).

Πηγή: ΚΥΠΕ