Μέχρι τις 22 Μαρτίου έτοιμο το νομοσχέδιο περί καταχρηστικών ρητρών, λέει ο Π. Ιωάννου

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου δήλωσε ότι, κατόπιν αιτήματος από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το γραφείο του εργάζεται έτσι ώστε μέχρι τις 22 Μαρτίου να κατατεθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για τον νόμο περί Καταχρηστικών Ρητρών για προστασία αυτοεργοδοτουμένων και πολύ μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες στις συναλλαγές τους με τραπεζικά Ιδρύματα.

Σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε, ο κ. Ιωάννου ζητεί όπως ο νόμος αυτός ψηφιστεί ταυτόχρονα με τον εναρμονιστικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο.

Επανέλαβε τα όσα είπε στη Βουλή ότι η οποιαδήποτε απόπειρα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του υπό συζήτηση εναρμονιστικού νομοσχεδίου, θα οδηγήσει χωρίς αμφιβολία σε ποικιλόμορφα προβλήματα συνταγματικότητας, ιδίως δε, ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις και επεσήμανε πως η επιδιωκόμενη διεύρυνση μπορεί να επιτευχθεί με τον παράλληλο νόμο για τις καταχρηστικές ρήτρες.

«Φρονούμε ότι η ταυτόχρονη ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές ρήτρες και στη διασφάλιση των συμφερόντων τους, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας προμηθευτών (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών Ιδρυμάτων) και των πελατών τους που λειτουργούν ως καταναλωτές», αναφέρει στο σημείωμά του ο κ. Ιωάννου, προσθέτοντας πως με τον παράλληλο νόμο καλύπτονται και οι επιχειρηματικές οντότητες (αυτοεργοδοτούμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

«Έτσι, επιτυγχάνεται η διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κατ΄ επέκταση, ευνοείται η ανάπτυξη της αγοράς, η οικονομική σταθερότητα και επομένως εξυπηρετείται η εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον», καταλήγει.