Μειωμένη γραφειοκρατία και απλοποιημένες διαδικασίες για νέα ΚΑΠ ζήτησε ο Υπ.Γεωργίας από τις Βρυξέλλες

Την ανάγκη η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ να χαρακτηρίζεται από απλοποιημένες διαδικασίες και μειωμένη γραφειοκρατία, αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας των μικρών γεωργών, καθώς και από αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Υπό το φως των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίησή της νέας ΚΑΠ, που διεξάγονται αυτή την περίοδο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Υπουργός Κώστας Καδής επεσήμανε ότι “σε αυτή την τελική φάση διαμόρφωσης της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να υπάρξει επιμονή στη φιλοσοφία και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΚΑΠ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών”.

Οι Υπουργοί συζήτησαν το θέμα της ετοιμότητας των κρατών μελών για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από επιβλαβείς οργανισμούς, αλλά και την προετοιμασία της δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020

Ο κ. Καδής, σε παρέμβασή του επεσήμανε την αξία της διαφύλαξης της υγείας των φυτών, τη σημασία εξεύρεσης εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και την αναγκαιότητα εξασφάλισης πόρων από τα κράτη-μέλη για δράσεις αντιμετώπισης τους, την ενίσχυση του τομέα της βιολογικής γεωργίας μέσω χρήσης βιολογικών παραγόντων για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, επεσήμανε

Επιπλέον ο κ. Καδής τόνισε ότι “η Κύπρος αντιμετωπίζει τη Δασική Στρατηγική ως ένα σημαντικό εργαλείο για τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τα δάση”.

Όπως τόνισε, “αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού η πολιτική σχετικά με τα δάση και τη δασοπονία είναι κατακερματισμένη και καθοδηγείται από τις προτεραιότητες των άλλων τομεακών πολιτικών, όπως του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, της αγροτικής ανάπτυξης και της φυτοϋγείας, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και αλληλοσυγκρουόμενες”.

Όπως σημειώνεται σε γραπτή ανακοίνωση, “κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου παρουσιάστηκε και ενημέρωση από την Ισπανία με την στήριξη και άλλων 13 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, για τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID – 19 στον αμπελοοινικό τομέα”.

“Όλες οι χώρες που υπέγραφαν το σχετικό έγγραφο ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοχετεύσει επιπρόσθετους πόρους για στήριξη του σημαντικού και ιστορικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση τομέα, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο”, τονίζεται.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό, “αναφορικά με τα θέματα αλιείας, μετά από πολύωρες και εντατικές διαβουλεύσεις, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για την επέκταση των προσωρινών αλιευτικών δυνατοτήτων στη βάση του Κανονισμού του Συμβουλίου για τις αλιευτικές δυνατότητες”.

“Η συμφωνία, που επηρεάζεται από το νέο καθεστώς σχέσεων της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνει επαρκή χρόνο για ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών”, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ