Μείωση τιμών στα rapid tests αντιγόνου – Τί λέει το Υπ.Υγείας

Μείωση τιμών παρουσιάζουν τα rapid test αντιγόνου, η οποία έχει επιτευχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε διάστημα τεσσάρων μηνών, με την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, προκύπτει από τα στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την προμήθεια rapid test αντιγόνου, που δίδει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι τα στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την προμήθεια rapid test αντιγόνου έχουν αποσταλεί από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ως Ελέγχων Λειτουργός, στους αρχηγούς των κομμάτων, κατόπιν αιτήματος, που προέκυψε από τη σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κομμάτων και της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πίνακα συγκριτικής απεικόνισης τιμών και ποσοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην επιστολή, η μέση σταθμισμένη τιμή ανά τεστ μεταξύ 27 Οκτωβρίου 2020 και 25 Φεβρουαρίου 2021 ήταν €3,23. Με βάση τον πίνακα η τιμή ανά τεστ κυμαίνεται από τα €5 έως και €1,97 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενώ σημειώνει συνεχόμενη πτώση από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην επιστολή, συνολικά στο πλαίσιο των 9 προσφορών που κατακυρώθηκαν από 27 Οκτωβρίου, 2020 μέχρι 28, Φεβρουαρίου, 2021 πληρώθηκαν περίπου €6,7 εκατ. για πέραν των €2,6 εκατ. τεστ.

Σημειώνει ότι σε όλους τους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν με εξαίρεση μία, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών ανέπτυξε ανταγωνιστικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 ή 3 οικονομικών φορέων.

Όπως προσθέτει από τη συγκριτική απεικόνιση τιμών φαίνεται ότι υπάρχει μείωση των τιμών, σημειώνοντας ότι από τις 7/1/2021 λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στις 29/12/2020 και αφορούσε ποσότητα 750.000 τεστ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, οι περισσότερες διαδικασίες διενεργούνταν υπό τη μορφή του κατεπείγοντος, για την κάλυψη των αναγκών.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ο ανοικτός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε στις 29/12/2020 ακυρώθηκε στις 17/2/2021 από το Συμβούλιο Προσφορών, ενώ σημειώνεται ότι από όλες τις διαδικασίες εξασφαλίστηκαν αντιγονικά τεστ από 4 διαφορετικές εταιρείες.

Όσον αφορά στο θέμα διαμόρφωσης πολιτικής, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι οι εισηγήσεις υιοθετούνταν κατόπιν συστάσεων της ΣΕΕ και υποδείξεων από το ECDC, για ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης στην κοινότητα, στρατηγική η οποία εντατικοποιήθηκε λόγω των νέων στελεχών που εντοπίζονται στην κοινότητα, σε συνδυασμό με τη στρατηγική για σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων, με στόχευση τους εργαζομένους, και ομάδες πολιτών σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού (π.χ. στρατόπεδα, σχολεία) ή σε κλειστές δομές (π.χ. κέντρα μεταναστών, γηροκομεία, κτλ).

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας παραθέτει τον πίνακα Πίνακα Προσφορών όπου παρουσιάζονται οι τιμές ανά τεστ που ανατέθηκαν ανά σύμβαση, στο οποίο διαφαίνεται η μείωση των τιμών που έχει επιτύχει η Αναθέτουσα Αρχή σε διάστημα 4ων μηνών με την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Εξηγεί περαιτέρω ότι οι μεταβολές της τιμής σε συνδυασμό με τις απρόβλεπτες συνθήκες και το κατεπείγον της ανάγκης που δημιουργήθηκε για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιου συμφέροντος οδήγησαν στην χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, η οποία ωστόσο, διασφάλιζε τις αρχές του ανταγωνισμού, αφού σχεδόν πάντα υποβάλλονταν πέραν της μίας προσφοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ