Μένουν σπίτι οι μαθητές γυμνασίων-Απρίλιο και αν…

Χωρίς να παρθεί καμιά απόφαση για την επιστροφή των μαθητών των γυμνασίων ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως επισήμανε ο Υπουργός Παιδείας μετά τη συνεδρία: «Οι εισηγήσεις και διαπιστώσεις των ειδικών είναι ότι η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει κρίσιμη ότι συντρέχει λόγος να δείξουμε προσοχή ανάμεσα σε άλλα και στα σχολεία και ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη και τον συναισθηματικό παράγοντα των μαθητών. Αποφάσεις θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ταυτόχρονα με τη λήξη των αποφάσεων που είχαμε λάβει στη βάση και των εισηγήσεων των επιδημιολόγων. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι με τη λήξη αυτής της περιόδου θα μπορέσουν με φυσική παρουσία να λειτουργήσουν τα σχολεία που σήμερα λειτουργούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση»