Μηνιαία αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 0,8% στη ζώνη του ευρώ

Τον Ιανουάριο του 2021, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δεκέμβριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και στην Κύπρο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) και παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ. Τον Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ (ενώ μειώθηκε κατά -4,2% στην Κύπρο για το Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019 – τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 0,8%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 0,6%, τα ενεργειακά και κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,4% και τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 0,3%. Στην ΕΕ, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 0,8%, της ενέργειας και των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 0,6% και των ενδιάμεσων και διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (+ 3,8%), την Ελλάδα και τη Γαλλία (από + 3,4%) και το Βέλγιο (+ 3,1%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία και τη Λετονία (από -1,5%), την Πορτογαλία (-1,3%) και την Ισπανία (-0,7%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 1,8%, τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 1,6%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,9% και η ενέργεια κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 3,9%. Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 3,0%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 2,2% και τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,9%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 0,5% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3,2%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+ 27,5%), τη Λιθουανία (+ 11,8%) και την Πολωνία (+ 5,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (-6,5%), τη Μάλτα (-6,2%) και τη Σλοβακία (-4,0%).

Πηγή: ΚΥΠΕ