Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κινείται δικαστικά εναντίον της Τράπεζας Κύπρου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών, προχώρησε χθες σε καταχώρηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αίτησης εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητά από το δικαστήριο όπως διατάξει την επιστροφή όλων των τυχόν παράνομων χρεώσεων στα δάνεια των καταναλωτών λόγω καταχρηστικών ρητρών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα και ανάλογες αιτήσεις εναντίον τριών άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι η δικαστική διαδικασία εναντίον της τράπεζας, στοχεύει στην επιστροφή των τυχόν παράνομων χρεώσεων σ’ όλους τους καταναλωτές οι οποίοι έτυχαν τέτοιων χρεώσεων, ανεξάρτητα αν κινήθηκαν νομικά εναντίον της τράπεζας ή όχι. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά νομικά δρώμενα της Κύπρου που κινείται τέτοια διαδικασία για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει αποδεχτή την Αίτηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στους καταναλωτές, ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ