Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για τους ανέργους που θα ελέγχουν τα μέτρα – Οι … «τυχεροί» που θα αρχίσουν

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών από 260 εγγεγραμμένους ανέργους, με στόχο την ενίσχυση, σε ανθρώπινο δυναμικό, των υπηρεσιών του δημοσίου οι οποίες εποπτεύουν την αγορά διενεργώντας προληπτικούς ελέγχους για περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού Covid-19. « «Όσοι από τους αιτητές πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί, θα μπουν σε κλήρωση ανά επαρχία. Η κλήρωση, η οποία θα γίνει αυτοματοποιημένα από ηλεκτρονικό σύστημα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4/4/2021 στις 14.00.

Τα 260 άτομα τα οποία θα κληρωθούν, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου με το οποίο θα ενημερώνονται και για την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθούν. Σημειώνεται πως αφού τύχουν εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαδικασία και τις επιθεωρήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται, θα συνδράμουν στους ελέγχους επιτήρησης του εμπορίου και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.