Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια, που υλοποιούνται για την περίοδο από 1η Μαρτίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, από τις 5 Απριλίου 2021 στις 7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, για την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ