Πιο προηγμένοι οι κανόνες μας για τα δικαιώματα των γυναικών, λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Τα δικαιώματα των γυναικών στην εθνική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Τουρκίας προστατεύονται από πιο προηγμένους κανόνες, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ. Προσθέτει ότι η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κων/πολης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως συμβιβασμός ως προς την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, ‘η Τουρκική Δημοκρατία ως προς την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών ήταν πάντα υπεύθυνη για τον κοινωνικό ρόλο στην ενίσχυση της προστασίας από τη βία”. “Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας είναι μια σύμβαση που εκπονήθηκε με κύριο στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ωστόσο, στοιχεία της Σύμβασης και διάφορες πρακτικές δημιούργησαν ευαισθησία στην κοινή γνώμη και προκάλεσαν επικρίσεις.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με τη Σύμβαση σε πολλές χώρες εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ορισμένες χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση απέφυγαν να την επικυρώσουν” αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “η αποχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας από τη Σύμβαση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως συμβιβασμός ως προς την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τα δικαιώματα των γυναικών στην εθνική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Τουρκίας προστατεύονται από πιο προηγμένους κανόνες, ισχυρίζεται το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα μαζί με τους σχετικούς θεσμούς και οργανισμούς της, προκειμένου να ενισχύσει τα δικαιώματα των γυναικών και να συνεχίσει την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πιο αποτελεσματικά”, αναφέρει.

Πηγή ΚΥΠΕ